Medische begeleiding


 

Start
Referenties
Historie
Prestaties
Vlieghok
Kweekhok
Jonge duiven
Medische begeleiding
Teletekst uitslagen
Lossingsplaatsen
Roofvogels
Contact

 

Medische begeleiding

Voor ons begint een nieuw kweek/vliegseizoen met een enting tegen paratyfus. Deze enting wordt niet alleen gegeven om de duiven te beschermen tegen paratyfus, maar mijns inziens verhoogt het ook de algehele weerstand. Waarschijnlijk volstaat een éénmalige enting voor het voldoende opbouwen van weerstand.
De paramyxo enting doen we meestal als de duiven op eieren zitten. Eigenlijk kan deze enting op ieder moment worden verricht zolang het maar niet gezamenlijk met de paratyfus enting wordt gedaan.

Standaard worden de duiven ieder jaar ontwormd. Het nut van ontwormen wordt nogal eens onderschat. Dit komt mede doordat lichte wormbesmettingen of een besmetting in een vroeg stadium niet altijd gevonden worden in een mestonderzoek. Hierdoor denkt men onterecht dat wormen uitgesloten kunnen worden als oorzaak van tegenvallende prestaties.

Dit ontwormen wordt in april gedaan met een wormpil van Belgica de Weerd. Veertien dagen later krijgen ze een anti-luis /worm druppel in de nek. Deze druppel is op basis van Ivermectine.

Drie weken voor het inkorven van de eerste overnachting krijgen de duiven een vierdaagse geelkuur, Ronidasol 10% (1,5 gr/ltr water).

Wat wij zeer belangrijk vinden is het voldoende beschikbaar zijn van verschillende mineralenmengsels (bv. Vitalith). Wij gaan ervan uit dat een duif intuïtief aanvoelt wat hij nodig heeft. Zeker duiven op nest hebben veel behoefte aan voldoende verse mineralen.

Hieronder geef ik schematisch weer wat wij op medisch gebied in het seizoen met onze oude duiven doen.

-    Begin januari 
        Paratyfus enting
        
-    Eind maart
   
     Paramyxo enting

-    April        
        Ontwormen
        14 dagen later anti-luis /worm druppel
        
-    Begin mei        
        4-5 daagse geelkuur

-    Bij thuiskomst electrolyten door het water,
-    Regelmatig verse groenten (sla, andijvie, kool),
-    Voldoende verse mineralen.

 

Mental Coach

Om de duiven echt goed voor te bereiden hebben we besloten om al onze duiven te laten motiveren door een Mental Coach. Wilt u weten door wie??? Klik hier.

 

 

 

U kunt een e-mail bericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@jellejellema.nl.
Copyright © 2002 Jelle Jellema
Laatst bijgewerkt: 31 juli 2022